No XenDesktop, o nome dado ao Host do XenServer no seu servidor XenDesktop deve coincidir com o UUID do Pool Xen no XenCenter. Se nenhum XenPool for configurado, o nome deverá coincidir com o UUID do XenServer em si.

Procedimento

  1. No Citrix XenCenter, selecione seu XenPool ou XenServer autônomo e clique na guia Geral. Grave o UUID.
  2. Ao adicionar seu Pool XenServer ou host autônomo ao XenDesktop, digite o UUID que foi gravado na etapa anterior como o nome de Conexão.