NSX-T Data Center 产品版本支持的管理程序升级途径。

NSX-T Data Center 1.1

NSX-T Data Center 2.0

NSX-T Data Center 2.1

NSX-T Data Center 2.2

NSX-T Data Center 2.3

支持的 vSphere Hypervisor (ESXi)

支持的 vSphere Hypervisor (ESXi)

支持的 vSphere Hypervisor (ESXi)

支持的 vSphere Hypervisor (ESXi)

支持的 vSphere Hypervisor (ESXi)

Ubuntu 14.04

具有 KVM 4.4.0.x 的 Ubuntu 16.04.2 LTS

具有 KVM 4.4.0.x 的 Ubuntu 16.04.2 LTS

具有 KVM 4.4.0.x 的 Ubuntu 16.04.2 LTS

具有 KVM 4.4.0.x 的 Ubuntu 16.04.2 LTS

Red Hat 7.4 和 Red Hat 7.3

Red Hat 7.4

Red Hat 7.5 和 Red Hat 7.4

CentOS 7.4

您必须以递增顺序升级 NSX-T Data Center。例如,必须从 NSX-T Data Center 1.1 升级到 NSX-T Data Center 2.0,再升级到 NSX-T Data Center 2.1,然后升级到 NSX-T Data Center 2.2, 最后升级到 NSX-T Data Center 2.3。

注:

如果您安装有 NSX-T Data Center 2.1,则可以升级到 NSX-T Data Center 2.3。