vCenter Server 升级包括数据库架构升级和 vCenter Server 软件的升级。

vSphere 5.1 将 vCenter Single Sign-On 作为 vCenter Server 管理基础架构的一部分引入。此更改会影响 vCenter Server 的安装、升级和运行。请参见vCenter Single Sign-On 如何影响 vCenter Server 升级