VMware vRealize ™ Automation 7.1 升级到 vRealize Automation 7.2 之后,必须更新 VMware vRealize ™ Orchestrator ™ 实例。

vRealize Orchestrator 7.2 发布后,升级到 vRealize Automation 7.2 之后,您有两个选项更新 vRealize Orchestrator

  • 您可以将现有的外部 vRealize Orchestrator 服务器迁移到 vRealize Automation 7.2 中随附提供的嵌入式 vRealize Orchestrator

  • 您可以升级现有的独立或群集 vRealize Orchestrator 服务器,以便与 vRealize Automation 7.2 结合使用。