HP Server AutomationvRealize Automation 集成时,您可以使用 HP Server Automation 引导映像置备虚拟机,或者通过克隆和使用 HP Server Automation 模板进行置备。

您可以选择标识 HP Server Automation 策略,使其在 vRealize Automation 中可用。计算机请求者可以从这些策略中选择在请求的计算机上安装软件,或者您可以在蓝图中指定 HP Server Automation 策略进而应用于从该蓝图置备的每台计算机。

集成要求概览

下文概述了将 HP Server AutomationvRealize Automation 集成的要求: