vRealize Automation 安装中,vRealize Automation 插件安装在嵌入式 vRealize Orchestrator 实例中。可以使用外部 vRealize Orchestrator 服务器的控制中心来安装 vRealize Automation 插件。