Pouze uživatel operátora s rolí Primární uživatel nebo Standardní může nakonfigurovat Brána SD-WAN Gateway pro roli Cloud Web Security.

Bránu pro roli Cloud Web Security můžete nakonfigurovat v portále uživatelského rozhraní (UI) Old Orchestrator.

Procedura

  1. Na portálu operátora klikněte na možnost Brány (Gateways).
  2. Otevře se stránka Brány (Gateways) se seznamem dostupných bran. Klikněte na link k bráně, u které chcete roli Cloud Web Security nakonfigurovat. Detaily vybrané brány naleznete na stránce Konfigurace bran (Configure Gateways).
  3. V části Vlastnosti (Properties) v rámci Role brány (Gateway Roles) vyberte Cloud Web Security .
  4. V části Cloud Web Security zadejte IP adresu koncového bodu Geneve a název PoP (body přítomnosti) pro roli brány Cloud Web Security.
  5. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).
    Více detailů naleznete v části Konfigurace bran (Configure Gateways) v průvodci VMware SD-WAN Operator Guide zveřejněném na https://docs.vmware.com/cz/VMware-SD-WAN/index.html.

Jak pokračovat dále