VMware Cloud Web Security™ je služba hostovaná v cloudu, která chrání uživatele a infrastrukturu přistupující k SaaS a internetovým aplikacím před měnícím se prostředím interních a externích hrozeb, přičemž nabízí viditelnost a kontrolu a zajišťuje shodu.

VMware Cloud Web Security (CWS) je dodáván přes globální síť VMware SASE™ PoP (body přítomnosti) pro zajištění, že uživatelé nacházející se kdekoli a připojující se přes jakékoliv zařízení mají bezpečný, konzistentní a optimální přístup k aplikacím. Cloud Web Security zjednodušuje správu služeb zabezpečení a pomáhá pracovníkům IT zesílit postoj k zabezpečení a přitom vybalancovat uživatelskou produktivitu.

Tok paketů

Cloud Web Security poskytuje týmům IT viditelnost a kontrolu, které potřebují k udržení silného postoje k zabezpečení při dodržování požadavků na shodu s následujícími výhodami:

  • Agilní postoj k zabezpečení – jako u služby hostované na cloudu je jakákoliv hrozba, která byla detekována kdekoliv v Cloud Web Security, okamžitě zablokována pro všechny zákazníky, přičemž jsou využity nativní cloudové vlastnosti.
  • Zabezpečený plynulý přístup pracovníků odkudkoli – při využití globální sítě VMware SASE PoP Cloud Web Security poskytuje uživatelům zabezpečený a optimální přístup pro internet a aplikace SaaS.
  • Zjednodušené operace – Cloud Web Security používá centralizovaný panel správy za použití VMware SD-WAN Orchestrator pro síťové služby a služby zabezpečení, které zjednodušují zavádění a operace distribuovaného pracoviště.
  • Snižování operačních nákladů – Cloud Web Security nabízí úsporu nákladů v rámci správy životního cyklu a obnovování fyzických nebo virtuálních zařízení nasazených v místní nasazení.

Cloud Web Security je nabízen přes globální síť VMware SASE PoP, které jsou doručeny jako spravovaná služba nebo na bázi udělej si sám a používá je přes 150 telekomunikačních partnerů a tisíce distributorů s přidanou hodnotou v globálním měřítku.