Pro použití VMware Cloud Web Security uživatel musí nejdříve vytvořit a nakonfigurovat zásady zabezpečení a poté použít zásady.

Zásady zabezpečení jsou vytvářeny a upravovány v novém uživatelském rozhraní (UI) VMware SD-WAN Orchestrator.

Požadavky

Pro vytváření zásad Cloud Web Security (CWS) musí mít uživatel jednu z následujících rolí:
 • Operátor s rolí Primární uživatel nebo Standardní.
 • Uživatel partnera s rolí Primární uživatel nebo Standardní.
 • Uživatel zákazníka s rolí Primární uživatel, Standardní nebo Správce zabezpečení.

Procedura

 1. Pokud nepoužíváte systém Orchestrator verze 5.1.0 nebo novější, v portálu Orchestrator klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) v horní části okna.
 2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Uživatelské rozhraní se otevře v nové kartě.
 3. Z rozevírací nabídky SD-WAN (SD-WAN) vyberte možnost Cloud Web Security.
  Zobrazí se stránka Cloud Web Security.

  Na stránce Cloud Web Security může uživatel zobrazit, vytvořit a upravit zásady Cloud Web Security a monitorovat aplikaci zásad Cloud Web Security.

 4. Chcete-li vytvořit nové zásady zabezpečení, klikněte na tlačítko Konfigurovat (Configure) > Zásady (Policies) > Zásady zabezpečení (Security Policies). Na stránce Zásady zabezpečení (Security Policies) klikněte na možnost NOVÁ ZÁSADA (NEW POLICY).
  Otevře se vyskakovací okno Vytvořit nové zásady zabezpečení.
 5. Do textového pole zadejte název zásady zabezpečení a klikněte na VYTVOŘIT (CREATE).
  Poznámka: Název zásady musí být souvislý textový řetězec bez mezer. Například název Security Policy 1 vyhodí chybu, zatímco název SecurityPolicy1 bude přijat.

Výsledek

Zásada zabezpečení se vytvoří a zobrazí se na stránce Zásady zabezpečení.

Jak pokračovat dále