Jakmile jsou zásady zabezpečení nakonfigurovány a publikovány, uživatel může aplikovat zásady zabezpečení na profil nebo Edge pomocí pravidel řízení. Pravidla řízení mohou být nakonfigurovány na úrovni profilu nebo Edge.

Chcete-li vytvořit pravidla řízení na úrovni profilu a aplikovat zásady zabezpečení, postupujte podle níže uvedených kroků:

Procedura

 1. V podnikovém portálu SD-WAN Orchestrator přejděte na možnost Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles). Na stránce Profily (Profiles) se zobrazí existující profily.
 2. Klikněte na odkaz na profil.
 3. Klikněte na kartu Pravidla řízení (Business Policy). Ze stránky Profily (Profiles) mohou uživatelé přejít na stránku Pravidla řízení (Business Policy) přímo kliknutím na odkaz Zobrazit (View) ve sloupci Biz. Pol profilu.
 4. V oblasti Konfigurace pravidel řízení (Configure Business Policy) klikněte na možnost +PŘIDAT (+ADD). Otevře se dialogové okno Přidat pravidlo (Add Rule).
 5. Do textového pole Název pravidla (Rule Name) zadejte jedinečný název pravidla.
 6. V oblasti Shoda (Match) nakonfigurujte podmínky shody pro provoz toku dat definováním odpovídajících kritérií pro Zdroj (Source)Cíl (Destination).
 7. V oblasti Akce (Action) konfigurujte akce pro pravidlo následovně:
  • Nastavte v položce Síťová služba (Network Service) možnost Páteřní připojení (Internet Backhaul).
  • Klikněte na síťovou službu Brána VMware Cloud Web Security (VMware Cloud Web Security Gateway) a vyberte zveřejněné zásady zabezpečení, které budou použity na pravidla řízení.
 8. Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create). Vybrané zásady zabezpečení jsou použity pro vybraný profil a zobrazují se v oblasti Pravidla podnikových zásad (Business Policy Rules) na stránce Pravidla řízení profilu (Profile Business Policy).

  Více informací o pravidlech řízení naleznete v části Konfigurace pravidel řízení (Configure Business Policy) v administrační příručce Průvodce správou VMware SD-WAN (VMware SD-WAN Administration Guide) zveřejněné na https://docs.vmware.com/cz/VMware-SD-WAN/index.html.

Jak pokračovat dále