Uživatelé mohou definovat podnikové IP adresy pro autentizaci SAML a připojení mimo prohlížeč.

Přidání IP adres podnikové brány:
  1. Přejděte do části Webové zabezpečení cloudu (Cloud Web Security) > Konfigurace (Configure) > Podniková nastavení (Enterprise Settings) > IP adresy podnikové brány (Corporate Gateway IPs).
  2. Na stránce IP adresy podnikové brány (Corporate Gateway IPs) zadejte IP adresu nebo rozsahy IP adres nebo zápis CIDR.
  3. Kliknutím na tlačítko „+“ můžete přidat další IP adresy podnikové brány.
  4. Chcete-li odstranit existující IP adresy, klikněte na přidružené tlačítko „-“.
  5. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).