Ve výchozím nastavení služba VMware Cloud Web Security kontroluje provoz webu na předkonfigurovaných standardních webových portech 80 (HTTP) a 443 (HTTPS). Verze 1.9.0 přidává novou podporu, která umožňuje kontrolu provozu prohlížeče (HTTP/HTTPS) na nestandardních webových portech.

Chcete-li provést konfiguraci na nestandardních webových portech, proveďte následující kroky:

Procedura

  1. Přejděte do části Webové zabezpečení cloudu (Cloud Web Security) > Konfigurace (Configure) > Podniková nastavení (Enterprise Settings) > Nestandardní webové porty (Non-Standard Web Ports).
    Zobrazí se stránka Nestandardní webové porty (Non-Standard Web Ports).
  2. Do pole Webový port (Web Port) zadejte číslo portu nestandardního webového portu pro kontrolu webového provozu a použití nakonfigurovaných zásad zabezpečení. Uživatelé mohou zadat jakékoliv číslo portu od 1 do 65535. Volitelně mohou uživatelé zadat cílovou IP adresu.
  3. Chcete-li přidat další nestandardní webové porty, klikněte na tlačítko „+“ v řádku.
  4. Uživatelé mohou upravit existující porty změnou čísla portu. Chcete-li odstranit existující porty, klikněte na přidružené tlačítko „-“.
  5. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).