Jak je uvedeno v kontrolním seznamu požadavků, musí být před nastavením webového proxy serveru aktivováno SSO. Pokud se zobrazí varovná zpráva „ Jednotné přihlašování je deaktivováno. Chcete-li použít webový proxy server, aktivujte jednotné přihlašování v nabídce Konfigurovat → Autentizace (Single Sign On is deactivated. To use Web Proxy, activate SSO from Configure → Authentication)“. Přečtěte si část týkající se požadavků v tomto průvodci.