Tato sekce poskytuje informace o uživatelích a rolích v VMware Edge Network Intelligence.

V nástroji VMware Edge Network Intelligence můžete vytvořit tolik uživatelů, kolik potřebujete. Uživatelé jsou identifikováni pomocí e-mailové adresy a mohou jim být přiřazena přístupová oprávnění na základě rolí.

V nástroji VMware Edge Network Intelligence existují 4 uživatelské role a 3 úrovně oprávnění.

Chcete-li nakonfigurovat uživatele, přejděte do menu nastavení správy a pak do záložky Přístup uživatele (User Access).

Uživatelská role

Popis

Vše (All)

Přístup k celému produktu VMware Edge Network Intelligence

Síťový inženýr (Network Engineer)

Přístup ke všem síťovým částem nástroje VMware Edge Network Intelligence (vylučuje Zabezpečení a Obchodní odvětví)

Zabezpečení (Security)

Přístup k IoT částem produktu VMware Edge Network Intelligence

Obchodní odvětví (Line of Business)

Přístup k částem Kritických zařízení produktu VMware Edge Network Intelligence

Asistenční služba (Service Desk)

Přístup k řídicímu panelu Asistenční služby

Oprávnění

Popis

Majitel (Owner)

Primární kontakt pro VMware Edge Network Intelligence. Tato role může tvořit a mazat všechny účty v systému, včetně účtů správce.

Správce (Admin)

Oprávnění ke čtení i zápisu pro konfiguraci VMware Edge Network Intelligence, může povýšit jiné uživatele na správce, ale nemůže je degradovat.

Výchozí (Default)

Oprávnění pouze ke čtení pro VMware Edge Network Intelligence

Obrázek 1. Uživatelské role