Systém VMware Edge Network Intelligence má bohaté rozhraní API pouze pro čtení, které umožňuje přístup k velkému množství dat prostřednictvím programového rozhraní. Tato integrace umožňuje organizacím integrovat data VMware Edge Network Intelligence do dalších externích systémů, jako jsou například datové sklady nebo řešení analytických nástrojů.

Rozhraní API VMware Edge Network Intelligence je rozhraní API POUZE PRO ČTENÍ založené na Graph QL. Pokud nejste obeznámeni s GraphQL, doporučujeme, abyste navštívili Průvodce GraphQL, kde naleznete více informací o tomto frameworku. Jedna výrazná výhoda, kterou má Graph QL oproti jiným rozhraním API, spočívá v tom, že umožňuje, na rozdíl od RESTu, jednohovorové načítání filtrovaných dat.

Aktuálně podporované datové prvky

Klient

Atributy, historie, výkonnost

Aplikace (Application)

Využití, propustnost

Přístupový bod

Atributy, výkonnost

Vlastní skupiny

výkon

Doporučení

detaily

Globální poradenství

detaily

Zabezpečení IoT

Analýza chování jednoho zařízení / skupiny

Incidenty

detaily

Interaktivní poznávání API

V rámci VMware Edge Network Intelligence můžete rozhraní API prozkoumat pomocí interaktivního grafického rozhraní. Pro přístup k GUI pro rozhraní API musíte být autentizováni pro aplikaci VMware Edge Network Intelligence a poté můžete přejít na: https://<your-ENI-URL>/api/v2/graphiql

Limit rychlosti rozhraní API

Server API VMware Edge Network Intelligence ve veřejném cloudu může zpracovat 2 požadavky za sekundu. Najednou může být posíláno a zařazeno do fronty až 60 požadavků; tyto budou zpracovány rychlostí 2 požadavky za sekundu. Pokud je najednou přijato více než 60 požadavků, budou požadavky po prvních 60 vráceny s chybovým kódem 429 – „Dosáhli jste limitu požadavků na rozhraní API“. Požadavky na rozhraní API na zařízení privátního cloudu NEJSOU omezeny rychlostí.

Generování tokenu API

Pro vygenerování tokenu API přejděte do svých uživatelských preferencí a vyberte API vývojáře.

Odtud můžete vygenerovat token, který může být použit pro autentizaci na rozhraní API.
Obrázek 1. Generování tokenu API

Dokumentace GitHub

Více informací o API naleznete na naší GitHub repo

Příklady rozhraní API

Seznam klientů s podporou 5 GHz, kteří se připojují k 2,4 GHz v posledních 2 týdnech v konkrétní lokaci

Vzorový dotaz

query{
 deviceList(filters:{
  op:AND,
   filters:[
   {field:"rfBand", value:"2"},
    {field:"is5ghzCapable", value:"true"}
   ]
}){
totalCount
devices {
hostname
macAddr
is5ghzCapable
rfBand
userName
isIotDevice
apDwellTimeMs
createdAt
deviceTypeDetails {
model
osAndVersion
deviceClass
}
}
}
}
Obrázek 2. Vzorová odpověď