Skupiny klientských aplikací můžete spravovat nastavením vlastních koncových bodů VPN a testů funkčnosti.

Procedura

 1. Na portálu VMware Edge Network Intelligence přejděte do nabídky Můj účet (My Account) > Nastavení správce (Admin Settings) > Klientská aplikace (Client App).
 2. Vyberte skupinu klientských aplikací, kterou chcete upravit, a klikněte na možnost Upravit konfiguraci (Edit Configuration).
  Poznámka:

  Nemůžete upravovat konfigurace Výchozí (Default) skupiny klientských aplikací.

  Otevře se místní okno Upravit konfiguraci (Edit Configuration).

  Správa skupin klientských aplikací pro uživatele klientské aplikace – Upravit konfiguraci (Manage Client App Groups for Client App User- Edit Configuration)
 3. Do textového pole Název (Name) zadejte jedinečný název skupiny klientské aplikace.
 4. Pomocí příslušných přepínacích tlačítek nakonfigurujte nastavení Skrýt rozhraní agenta, Skrýt zprávy a Automatické aktualizace (Hide Agent Interface, Hide Reports, Auto-Update).
 5. Přidejte cílová SSID podle potřeby a přepněte tlačítko ZOBRAZIT POUZE CÍLOVÉ SSID V ČASOVÉ OSE UDÁLOSTÍ PODROBNOSTÍ KLIENTA (DISPLAY ONLY THE TARGET SSID(S) IN CLIENT DETAILS EVENT TIMELINE) na ZAPNUTO (ON), aby se zobrazila pouze přidaná cílová SSID na časové ose událostí.
 6. V části Ukázkové zprávy (Sample Report(s)) můžete přepnutím tlačítek INFORMACE O SYSTÉMU (SYSTEM-INFO), STAV SÍTĚ WI-FI (WIFI-STATUS)STAV SÍTĚ (NETWORK-STATUS) odeslat data sítě, data sítě Wi-Fi a systémová data shromážděná klientskou aplikací do modulu analýzy ENI na straně serveru a zobrazit jako grafy klientských aplikací v portálu ENI následujícím způsobem:
  Správa skupin klientských aplikací pro uživatele klientských aplikací
 7. Nakonfigurujte vlastní testy funkčnosti a koncové body VPN podle svých požadavků a poté klikněte na možnost Aktualizovat konfiguraci (Update Configuration).
  Poznámka:

  Momentálně jsou podporovány pouze testovací typy Ping a DNS. Výchozí testovací interval pro všechny internetové stránky je 5 sekund.