Chcete-li nastavit SD-WAN Orchestrator pro samoobslužné opravy, ujistěte se, že máte následující předpoklady:

  • Na VMware SD-WAN Orchestrator se aktivuje služba analýzy VMware Edge Network Intelligence (Analytics). Další informace o aktivaci služby ENI v SD-WAN Orchestrator naleznete v části „Aktivace VMware Edge Network IntelligenceVMware SD-WAN Orchestrator“ v Příručce konfigurací nástroje VMware Edge Network Intelligence (VMware Edge Network Intelligence Configuration Guide) dostupné v Dokumentaci VMware SD-WAN (VMware SD-WAN Documentation).
  • SD-WAN Orchestrator musí být na verzi 5.0.1 a Zařízení SD-WAN Edge musí mít minimální kód 4.3.1. Bitovou kopii softwaru nainstalovanou na každém zařízení Edge můžete zkontrolovat v portálu Orchestrator z nabídky Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges). Tabulka na stránce Zařízení Edge (Edges) bude obsahovat sloupec, který zobrazuje verzi softwaru zařízení Edge pro zákazníka.