VMware Edge Network Intelligence Klientská aplikace (ENI) funguje hladce s populárními systémy a platformami správy zařízení a shromažďuje množství informací o zařízení a systému, stejně jako statistiky sítě Wi-Fi z klientského zařízení. Klientská aplikace ENI umožňuje organizacím nepřetržitě monitorovat bezdrátovou síť, konektivitu s internetovými lokalitami a koncové body VPN z jakéhokoli zařízení Windows nebo MacOS a diagnostikovat základní problémy s připojením, kterým mohou uživatelé pravidelně čelit, aniž by se museli spoléhat na podporu IT.

Dále klientská aplikace ENI posílá data přímo do modulu analýzy ENI na straně klienta a koreluje data se všemi ostatními daty infrastruktury v rámci systému. Pracovníci IT podpory mají přístup k datům klientských aplikací přímo z rozhraní ENI na straně serveru a mají kompletní přehled o skutečném chování klienta, mají přístup k analyzovaným a korelovaným klientským datům z různých síťových služeb, aplikací a také datům WAN pro proaktivní přístup při vzdálené diagnostice problémů koncových uživatelů.

Hlavní funkce

 • Zabezpečení, konfigurace a nasazení v minutách
 • Řešení pouze na bázi softwaru
 • Přístup k datům klientské aplikace přes vylepšená rozhraní API
 • Bezproblémová spolupráce se stávajícími platformami MDM
 • Podpora široké škály testů funkčnosti z klientských zařízení
 • Pomocí stejných ovladačů Wi-Fi můžete snadno porovnávat uživatelské prostředí uživatelů na dálku i na místě
 • Minimální využití zdrojů: < 1 % procesor, disk < 30 MB, paměť RAM < 1 MB
 • Podpora platformy Android (bude následovat)

Hlavní výhody

 • Proaktivně řešte problémy s připojením Wi-Fi posledního hopu, se kterými se setkávají problémoví klienti
 • Eliminujte potřebu jakéhokoli hardwaru pro shromažďování dat v místním prostředí nebo softwaru nebo manuálních nástrojů diagnostiky RF
 • Získejte aktuální přehled o klientských zkušenostech pomocí dat korelace napříč celou sítí
 • Získejte přístup k široké škále informací o klientech od ovladače Wi-Fi přes využití procesoru, stav baterie až po SNR klienta
 • Zkraťte dobu hledání a opravování problémů se sítí Wi-Fi klienta