Funkce automatických oprav umožňuje podnikovým uživatelům a poskytovatelům řízených služeb (MSP) VMware SD-WAN aktivovat a konfigurovat funkce automatických oprav na úrovni zákazníka, profilu a zařízení Edge.

Jakmile operátor automatické opravy pro podnikového uživatele v nástroji VMware SD-WAN Orchestrator povolí, VMware Edge Network Intelligence (ENI) monitoruje a sleduje síť VMware SD-WAN s ohledem na systémové problémy a problémy s výkonem aplikací napříč zařízeními Edge. ENI poté shromažďuje data týkající se automatických oprav a spouští doporučení k nápravě uživatelům na straně SD-WAN přímo prostřednictvím e-mailu s výstrahou o incidentu.

Hlavní funkce

Následují dvě hlavní funkce pro samoobslužnou opravu:

 • Incidenty (Incidents) – „Incident“ je vytvořen, když modul analýzy detekuje náhlý pokles výkonu aplikace ve srovnání s nedávnou historií (30 minut). Tato funkce funguje v časovém rozmezí několika minut systému samoobslužné opravy.
 • Doporučení (Recommendations) – Při použití modulu analýzy dojde k vytvoření „doporučení“, které označuje zařízení Edge, které má výrazně špatný výkon aplikace než jiná zařízení Edge v síti v delším časovém období. Tato funkce funguje v časovém rozmezí několika dnů systému samoobslužné opravy.
  Poznámka: Funkce doporučení není momentálně podporována, bude k dispozici v budoucích vydáních.

Incident (Incident) popisuje následující:

 • Dopad – Toto označuje počet zařízení Edge, která byla ovlivněna poklesem výkonu aplikace.
 • Statistiky toku – Identifikuje konkrétní metriky toku, které vykazují podstatnou změnu hodnoty, například průměrná latence TCP byla max. na 2,7 s.
 • Trasa překrytí toku – Označuje nejběžnější uzel dalšího přeskoku v překrytí SD-WAN (nebo přímo) mezi zasaženými zařízeními Edge.
 • Další vliv – Identifikuje, zda je problém aplikace specifický pro tuto aplikaci, nebo zda má vliv na ostatní aplikace.
 • Náprava – Identifikuje nápravnou akci, kterou lze použít kliknutím nebo akci, pokud je aktivována samoobslužná oprava, která byla použita systémem samoobslužné opravy.
Incident spustí nápravnou akci, která je aktuálně vedena z rozhraní ENI. V případě ručních náprav poskytuje systém samoobslužné opravy pouze doporučenou akci nápravy a pracovní postup uživatelského rozhraní, který spustí nápravnou akci. Nápravná akce může být spuštěna přímo prostřednictvím výstrahy incidentu nebo prostřednictvím aplikace ENI.
Poznámka: V současné době ENI podporuje pouze ruční nápravy. Podpora automatických náprav je plánována v budoucích verzích.

Výhody

 • Rychle identifikuje systémové problémy v síti a proaktivně vytváří doporučení, když modul analýzy identifikuje zařízení Edge, které má výrazně špatný výkon aplikace než jiná zařízení Edge v síti.
 • Detekuje a opravuje náhlý a výrazný pokles výkonu aplikace koncových uživatelů bez zásahu uživatele.
 • Zkracuje čas hledání a řešení problémů s výkonem aplikace.