Edge VMware SD-WAN mohou být přidány do VMware Edge Network Intelligence pro shromažďování uživatelského provozu ve větvi, a to tak, že je nakonfigurujete na analýzy poboček. Tento proces lze provést prostřednictvím rozhraní VCO používaného ke konfiguraci Edge SD-WAN. Edge SD-WAN mohou být přidány pouze tímto způsobem a ne přímo přes rozhraní VMware Edge Network Intelligence.

Chcete-li přidat Edge SD-WAN, je třeba, abyste měli spuštěno VMware SD-WAN alespoň ve verzi 4.1. Chcete-li přidat svou Edge, následujte pokyny na této stránce.

Kompletní příručku naleznete, když budete hledat Průvodce konfigurací VMware Edge Network Intelligence (VMware Edge Network Intelligence Configuration Guide) v portálu VMware Docs.

Tento průvodce je umístěn v sadě dokumentů SD-WAN by VeloCloud ve vydání 4.1.

Důležité:

Rozhraní analýz musí být nakonfigurováno pomocí IP adresy. Tato IP adresa bude použita ke komunikaci s místními síťovými zařízeními za účelem shromažďování dat, jako jsou statistiky WLAN, přijímání depeší SNMP atd. Ujistěte se, že tato IP adresa má přístup ke shromažďování dat ze síťových zařízení.