Crawlery shromažďují a odesílají data do backendu VMware Edge Network Intelligence za účelem analýzy a korelace. Crawlery shromažďují data z místních zdrojů, jak je popsáno v tomto dokumentu, a z rozhraní SPAN nebo SD-WAN. Nasazení s více crawlery používají proces k automatickému přiřazení crawleru ke shromažďování dat.

Crawlery shromažďují data prostřednictvím integrace SPAN/TAP, SD-WAN a z ostatních síťových zařízení za použití integrace SNMP, Syslog a API. Když jsou síťová zařízení nakonfigurována ve VMware Edge Network Intelligence, crawler automaticky začne shromažďovat data daného zařízení. Následující tabulka popisuje, jak crawler komunikuje se síťovými zařízeními. U nasazení s více crawlery nebo nasazení na větvi budou crawlery automaticky přiřazeny ke shromažďování dat na základě níže uvedených kritérií přiřazení.

Informační kanál

Tok dat

Přiřazení crawleru

Ovladač WLAN SNMP Gets

Dotazování je zahájeno z rozhraní správy crawleru nebo rozhraní analýz (SD-WAN Edge) na síťové zařízení.

Založeno na crawleru, kterému jsou odeslány depeše SNMP. Pokud crawler obdrží depeši z ovladače WLAN, spustí dotazování SNMP na tento ovladač WLAN.

Depeše SNMP, Aruba AMON, Cisco Telemetry, RADIUS syslog

Z ovladače WLAN nebo ze zařízení do rozhraní správy crawleru nebo rozhraní analýz (SD-WAN Edge)

Vyžaduje konfiguraci na specifikovaném zařízení pro nasměrování kanálu do příslušného crawleru.

CLI

Z rozhraní správy crawleru nebo rozhraní analýz (SD-WAN Edge) do ovladače WLAN

Založeno na crawleru, kterému jsou odeslány depeše SNMP. Pokud crawler obdrží depeši z ovladače WLAN, spustí zachycování dat CLI na tento ovladač WLAN.

UPS/SNMP Agent/Síťový přepínač SNMP Gets

Ze zařízení do rozhraní správy crawleru nebo rozhraní analýz (SD-WAN Edge)

Crawlery budou používat „round robin“, dokud nebude obdržena úspěšná odpověď. Volitelně můžete manuálně přiřadit síťové přepínače přes stránku konfigurace ENI.

SPAN

Ze SPAN/TAP do rozhraní SPAN/TAP crawleru

Provoz SD-WAN

Automatické pro veškerý přenos do/z globálního segmentu

MIST API, Zoom API, Aplikace klienta

Přímo do cloudu nebo do privátního cloudu