Funkce samoobslužné opravy pro VMware Edge Network Intelligence (ENI) sleduje síť SD-WAN a sleduje systémové problémy s výkonem aplikace v celém Zařízení SD-WAN Edge. Rozhraní ENI poté shromažďuje data týkající se incidentů zařízení Edge a aktivuje nápravné doporučené akce prostřednictvím e-mailové výstrahy pro incidenty.

Toto je vzorový e-mail výstrahy pro incident s podrobnostmi o incidentu, zasaženými zařízeními Edge a stavem nápravy, který je odeslán uživateli v případě výskytu systémových incidentů.

Předpoklady

Chcete-li používat funkci samoobslužné opravy rozhraní ENI, ujistěte se, že máte následující předpoklady:

 • SD-WAN Orchestrator musí být na verzi 5.0.1 a zařízení SD-WAN Edge musí mít minimální kód 4.3.1.
 • Kompletní přístupové oprávnění k produktu VMware ENI a provedení nápravných akcí. Přejděte do nabídky Nastavení (Settings) > Přístup uživatele (User Access) a nastavte možnost oprávnění pro funkci Uživatelská role (User Role) na VŠICHNI (ALL).
  Tento snímek obrazovky ukazuje, jak konfigurovat uživatelskou roli z nastavení Můj účet (My Account).

Oprava zařízení SD-WAN Edge

Kdykoli modul analýzy identifikuje zařízení Edge, u nějž došlo k náhlému poklesu výkonu aplikace ve srovnání s nedávnou historií, vytvoří incident pro zařízení Edge a spustí nápravnou doporučenou akci prostřednictvím e-mailové výstrahy pro incident.

Chcete-li provést nápravnou akci, můžete kliknout přímo na odkaz výstrahy incidentu v daném e-mailu. Kliknutím na výstrahu incidentu budete přesměrováni na stránku Incidenty (Incidents), kde se zobrazí seznam incidentů zařízení Edge (běžný a samoopravný systém), které je možné opravit.
Tento snímek obrazovky zobrazuje distribuci incidentů a seznam systémových incidentů, ke kterým došlo.
V tabulce Incidenty (Incidents) klikněte ve sloupci Popis (Description) na konkrétní incident zařízení Edge. Tato akce vás nasměruje na stránku s podrobnostmi o incidentu, kde můžete provádět nápravné akce.
Poznámka: Pokud nebude nápravná akce provedena během 3 hodin od doby vygenerování incidentu, platnost nápravné akce vyprší.
Tento snímek obrazovky poskytuje detailní přehled o incidentu spolu s doporučeními nápravy zařízení Edge.
 1. Kliknutím na možnost Opravit vše (Remediate All) můžete opravit všechna zařízení Edge najednou. Otevře se dialogové okno Náprava zařízení Edge pro tento incident (Remediation Edges for this Incident).
  Nápravu můžete použít na všechna zařízení Edge nebo vybraná zařízení Edge ovlivněná incidentem.
 2. Kliknutím na možnost Použít nápravu (Apply Remediation) opravíte všechna zařízení Edge.
 3. Kliknutím na možnost Zobrazit podrobnosti (View Details) zobrazíte přehled o nápravě všech zařízení Edge.
 4. Pokud chcete opravit konkrétní zařízení Edge, klikněte na možnost Opravit konkrétní zařízení Edge (Remediate Specific Edges). Otevře se dialogové okno Přehled o nápravě (Remediation Summary).
  Tento snímek obrazovky ukazuje přehled o nápravě incidentu a dotčených zařízeních Edge a umožňuje vám opravit všechna nebo konkrétní zařízení Edge.
 5. Vyberte zařízení Edge, která chcete opravit, a klikněte na tlačítko Opravit (Remediate). Bude zahájen proces nápravy pro vybraná zařízení Edge a sloupec Stav nápravy se automaticky aktualizuje na základě stavu nápravy zařízení Edge.
  Níže jsou uvedeny podporované stavy nápravy zařízení Edge:
  • Nebylo opraveno (Not Remediated) – akce nápravy pro zařízení Edge ještě nebyla provedena
  • Čeká na vyřízení (Pending) – provedená nedokončená akce nápravy, která probíhá pro daná zařízení Edge
  • Použito (Applied) – náprava byla úspěšně provedena pro daná zařízení Edge
  • Selhání (Failed) – byla provedena nápravná akce pro daná zařízení Edge, ale nezdařila se
  • Vypršela platnost akce (Expired) – nápravná akce nebyla provedena do 3 hodin od doby vygenerování incidentu, takže akce nápravy vypršela
 6. Po provedení nápravy můžete kliknutím na tlačítko Zobrazit protokol (View Log) zobrazit protokoly nápravy pro zařízení Edge.
  Tento snímek obrazovky zobrazuje protokoly nápravy pro zařízení Edge.

Zkontrolujte podrobnosti incidentů a protokoly nápravy po provedení nápravy

V rozhraní ENI můžete po použití náprav zkontrolovat podrobnosti incidentů a protokoly nápravy tak, že přejdete do nabídky Nastavení (Settings) > Protokol nápravy (Remediation log).

Zobrazení poznámek pro nápravné události pro zařízení SD-WAN Edge

Jakmile provedete nápravnou akci, automaticky se vytvoří a zobrazí poznámka v sekci Poznámky (Annotations) na stránce Historie sítě (Network History). Zobrazení automatických poznámek generovaných pro nápravné události Zařízení SD-WAN Edge:
 1. Na portálu rozhraní ENI klikněte na záložku Analýza (Analysis).
 2. Z levé nabídky vyberte možnost Historie sítě (Network History).
 3. Na stránce Historie sítě (Network History) se v části Anotace (Annotations) zobrazují všechny přidané poznámky (ruční a automatické) související se zařízeními SD-WAN Edge.
 4. Protokoly nápravy pro zařízení Edge můžete zobrazit kliknutím na možnost Zobrazit protokol (View Log).
  Tento snímek obrazovky zobrazuje anotaci, která je automaticky vytvořena a zobrazena v části Anotace na stránce Historie sítě po provedení nápravné akce.

Konfigurace ovládání a sledování aplikací

Na stránce Správce (Admin) Nastavení (Settings) > Ovládací prvky aplikace (Application Controls) můžete zapnout a vypnout funkci sledování aplikací. Ve výchozím nastavení je sledování všech aplikací zapnuto.

Na stránce Sledování aplikací (Application Tracking) naleznete také podrobnosti o tom, pro které aplikace je zapnutá funkce nápravy.