ENI používá dva způsoby, jak třídit problémy s výkonem – Relativní % a Hodiny klienta. Porozumění těmto termínům třídění je důležité, aby bylo možné interpretovat stránku Stav systému a náprava.

ENI používá Relativní % a Hodiny klienta k třídění informací na stránce Stav systému a náprava. Můžete přepínat mezi těmito možnostmi třídění a lépe tak pochopit dopad, který má hlavní příčina na klienta, nebo pro pochopení dopadu na klienta. Následující tabulka popisuje tyto dvě možnosti:

Možnost třídění

Popis

Relativní % (Relative %)

Procento klientských zařízení využívajících tuto metriku, které je ovlivněno touto metrikou. Například pokud si prohlížíte výkon Wi-Fi a máte 50 % ovlivněných pro určitou skupinu, může to znamenat, že ve skupině jsou 2 zařízení a u 1 došlo k potížím, nebo že ve skupině je 400 zařízení a u 200 došlo k potížím.

Hodiny klienta (Client Hours)

Počet hodin, po které byli klienti ovlivněni vybranou metrikou, v posledních 2 týdnech. Například pokud má klientské zařízení problémy s připojením O365, které je ovlivňovaly každý den po dobu jedné hodiny, bude mít 14 hodin klienta pro zvolenou metriku.

Je užitečné přepínat mezi oběma metrikami, abyste porozuměli nejvíce ovlivněným oblastem. Níže uvedený příklad znázorňuje, že při seřazení podle relativního % je nejvíce ovlivněnou skupinou skupina Lombard, ale při seřazení podle hodin klienta je jí Embarcadero.

Takže zatímco Embarcadero má více problémových hodin, uživatelská populace ve skupině Lombard má stále více problémů.

Obrázek 1. Třídění podle relativního procenta
Obrázek 2. Třídění podle hodin klienta