Tato část poskytuje přehled architektury pro VMware Edge Network Intelligence.

VMware Edge Network Intelligence používá zařízení v místním nasazení ke shromažďování dat z mnoha zdrojů dat a poté tato data posílá do backendového systému VMware Edge Network Intelligence (v cloudu nebo v místním nasazení). Dané zařízení se nazývá crawler a může to být samostatné zařízení, virtuální stroj nebo zařízení zabudované do VMware SD-WAN Edge. Crawler může být umístěn v centrálním datovém centru nebo v umístěních pobočky. Více crawlerů spolupracuje na sběru dat a na rušení duplicit všech překrývajících se dat. Crawlery shromažďují data z přepínačů, směrovačů, ovladačů WLAN, systémů UC, serverů RADIUS, relací SPAN, souběžných dat z relací SD-WAN a dalších aplikací. Tato data jsou kombinována za účelem identifikace zařízení Edge a jejich statistik aplikací a sítě. Při použití těchto dat vytvoří backend VMware Edge Network Intelligence standardní hodnoty pro výkonnost a identifikuje hlavní příčinu jakýchkoli potíží s výkonem nebo s připojením.

Nejčastěji jsou crawlery umístěny v síti poblíž místa, kde může být uživatelský provoz zachycen pomocí SPAN nebo TAP (to je často v blízkosti ovladačů WLAN). Pokud je crawler součástí stejného zařízení jako SD-WAN Edge, jsou uživatelská data shromažďována z procházejícího provozu. Rozhraní správy crawleru se používá ke shromažďování dat z ostatních komponent systému, stejně jako k odeslání shromážděných dat do backendového systému VMware Edge Network Intelligence.

Obrázek 1.