Tato sekce poskytuje informace o navigaci v VMware Edge Network Intelligence.

Jakmile se přihlásíte do VMware Edge Network Intelligence, budete přesměrováni na řídicí panel odpovídajícího vaší roli a přístupu.

VMware Edge Network Intelligence je rozdělen do několika hlavních sekcí následujícím způsobem:

Sekce

Popis

Řídicí panely (Dashboards)

Rychlé shrnující náhledy výkonu uživatele a zařízení

Incidenty (Incidents)

Problémy s vašimi síťovými nebo kritickými zařízeními

Analýzy (Analysis)

Informace o tom, jaká je výkonnost vaší sítě ve srovnání s interními a průmyslovými srovnávacími testy

Sklad (Inventory)

Rychlý přístup k podrobnostem o úrovni zařízení a aplikace

Správa hlášení (Report Management)

Generování a zobrazení hlášení o vaší síti

Správce (Admin)

Přístup k nastavení a konfiguraci vašeho účtu pro VMware Edge Network Intelligence

Obrázek 1.