VMware Edge Network Intelligence nyní podporuje funkci řídicího panelu partnera, která uživatelům partnera umožňuje vytvářet, upravovat a odstraňovat údaje o zákazníkovi. Tato funkce vylepšuje celkovou uživatelskou zkušenost.

 1. Podpora VMware vytvoří partnerskou společnost a přidružený uživatelský účet partnera. Tento uživatel partnera má přístup k Řídicímu panelu partnera (Partner Dashboard) po přihlášení do VMware Edge Network Intelligence.
 2. Uživatel partnera vidí ve výchozím nastavení nabídku Domů (Home) na obrazovce Řídicí panel partnera (Partner Dashboard).
 3. Klikněte na nabídku Nastavení (Settings) a proveďte následující akce:
  Možnost Popis
  Nový zákazník (New Customer) Přidá nového zákazníka. Další informace naleznete v tématu Přidání nového zákazníka.
  Upravit (Edit) Modifikuje údaje o existujícím zákazníkovi.
  Odstranit (Delete) Odstraní vybrané zákazníky. Zobrazí se varovná zpráva s žádostí o potvrzení. Kliknutím na tlačítko OK potvrdíte odstranění.

Přidání nového zákazníka

Postup přidání nového zákazníka:
 1. Na obrazovce Správa zákazníků (Manage Customers) klikněte na možnost Nový zákazník (New Customer).
 2. Nakonfigurujte informace o zákazníkovi, podrobnosti účtu správce a licence pro nového zákazníka.
  Poznámka: Po zadání podrobností v každé části klepněte na tlačítko Další krok (Next Step) přejděte k další části. Tlačítko Další krok (Next Step) se aktivuje pouze v případě, že zadáte všechny údaje do požadovaných polí v každé části.
  Tabulka 1. Informace o zákazníkovi
  Možnost Popis
  Jméno zákazníka Zadejte název uživatele.
  Subdoména Toto pole je předvyplněné a zobrazuje ve výchozím nastavení Jméno zákazníka (Customer Name). Můžete ale zadat jinou subdoménu.
  Poznámka: Subdoména musí být jedinečná.
  Tabulka 2. Účet administrátora
  Možnost Popis
  E-mail (Email) Zadejte platnou e-mailovou adresu.
  Jméno (First Name) Zadejte křestní jméno uživatele.
  Příjmení (Last Name) Zadejte příjmení uživatele.
  Tabulka 3. Upravit licenci
  Možnost Popis
  Vypršení Vyberte datum vypršení licence uživatele.
  Zobrazí se následující funkce licence. Zvolte jednu nebo více funkcí, které budou uživateli aktivovány.
  Zabezpečení IoT Umožňuje identifikaci, klasifikaci a analýzu chování zařízení IoT. Pokud je možnost vybrána, musíte zadat hodnotu Počet licencí zařízení (Number of Device Licenses). Výchozí hodnota je 0, což indikuje, že neexistuje žádný limit.
  Citrix Umožňuje integraci Citrix VDI.
  Obchodní odvětví Poskytuje omezený řídicí panel pro konkrétní zařízení.
  Syslog Umožňuje odeslání syslogu do systému mimo VMware Edge Network Intelligence.
  Samoobslužný branding Umožňuje vlastní branding názvu produktu, loga, přihlašovací stránky, záhlaví a sestav.
 3. Chcete-li přidat dalšího zákazníka, zaškrtněte pole Přidat dalšího zákazníka (Add another customer) a poté zadejte všechny požadované údaje.
 4. Klikněte na tlačítko Uložit zákazníka (Save customer). Podrobnosti o novém zákazníkovi se zobrazí na obrazovce Správa zákazníků (Manage Customers).