Filtrování podle různých komponent na stránce H&R poskytuje způsob, jak zúžit data na ovlivněné oblasti, klienty nebo i atributy klienta, jako je typ zařízení nebo typ připojení. Možnosti zahrnout a vyloučit můžete použít při filtrování k zahrnutí nebo vyloučení dat.

Filtrování dat v H&R je kritické pro zúžení vašeho šetření na příčiny problémů ve vašem prostředí s vybranou metrikou. Následující tabulka popisuje způsob, jakým se budou používat filtry zahrnutí a vyloučení.

Filtr

Popis

Zahrnout (Include)

Přidá vybraný prvek vyhrazením z ostatních prvků ve skupině. Například můžete zahrnout konkrétního klienta pro zobrazení toho, co je nejvíc ovlivňuje.

Vyloučit (Exclude)

Vyloučí vybraný prvek, ale ponechá ostatní prvky zahrnuty. Například vylučte vlastní skupinu, která je známá špatnými problémy, aby mohly být objeveny jiné neznámé problémy.

Obrázek 1. Výběr klienta pro filtr zahrnutí
Obrázek 2. Filtr zahrnutí vede k zaměření se na daného klienta.
Obrázek 3. Filtr vyloučení pro specifického klienta
Obrázek 4. Výsledky filtru vyloučení