Můžete nakonfigurovat příjem výstrah a oznámení souvisejících s událostmi VNF.

V navigačním panelu klikněte na možnosti Konfigurovat (Configure) > Výstrahy a oznámení (Alerts & Notifications). Na stránce Konfigurace výstrah (Alert Configuration) vyberte typy výstrah.

Poznámka: V případě konfigurace VNF jsou k dispozici dva druhy oznámení:
  • Možnost Zavedení virtuálního stroje Edge VNF (Edge VNF Virtual Machine Deployment) vyberte v případě, že chcete zobrazit upozornění na změnu stavu zavedení virtuálního stroje Edge.
  • Možnost Vložení Edge VNF (Edge VNF Insertion) vyberte v případě, že chcete zobrazit upozornění na změnu stavu zavedení Edge VNF.

V následující tabulce jsou uvedeny výstrahy spolu s popisem:
Typ výstrahy Popis
Edge mimo provoz (Edge Down) Výstraha se zobrazí v případě, že Edge přestane být v aplikaci Orchestrator vidět. Příčinou této výstrahy může být selhání zařízení Edge nebo přerušené připojení k síti. Výstrahy pro konkrétní Edge můžete zakázat na obrazovce Přehled Edge (Edge Overview).
Edge v provozu (Edge Up) Výstraha se zobrazí v případě, že Edge přejde ze stavu off-line na on-line. Výstrahy pro konkrétní Edge můžete zakázat na obrazovce Přehled Edge (Edge Overview).
Link mimo provoz (Link Down) Výstraha se zobrazí v případě přerušení linky mezi sítí WAN a Edge nebo pokud linka nemůže komunikovat se službou VMware SD-WAN. Výstrahy pro konkrétní link můžete zakázat na obrazovce Zařízení (Device).
Link v provozu (Link Up) Výstraha se zobrazí v případě, že link sítě WAN přejde do běžného provozního stavu. Výstrahy pro konkrétní link můžete zakázat na obrazovce Zařízení (Device).
Tunel VPN mimo provoz (VPN Tunnel Down) Výstraha se zobrazí v případě, že nelze navázat tunelové propojení IPSec s branou VPN nakonfigurované ve službě VMware SD-WAN nebo pokud bylo tunelové propojení přerušeno a nelze je znovu vytvořit.
Převzetí služeb Edge HA při selhání (Edge HA Failover) Výstraha se zobrazí v případě, že Edge HA v pohotovostním režimu převezme služby při selhání.
Zavedení virtuálního stroje Edge VNF (Edge VNF Virtual Machine Deployment) Výstraha se zobrazí v případě změny stavu zavedení virtuálního stroje Edge VNF.
Vložení Edge VNF (Edge VNF Insertion) Výstraha se zobrazí v případě změny stavu zavedení Edge VNF.
Událost stahování bitové kopie VNF Edge (Edge VNF Image Download Event) Výstraha se zobrazí v případě změny stavu stahování bitové kopie Edge VNF.
Tunel Edge CSS v provozu (Edge CSS Tunnel Up) Výstraha se zobrazí v případě navázání tunelového propojení služeb pro zabezpečení cloudu Edge.
Tunel Edge CSS mimo provoz (Edge CSS Tunnel Down) Výstraha se zobrazí v případě přerušení tunelového propojení služeb pro zabezpečení cloudu Edge.

Nastavení výstrah: (To set alerts:)

  1. V oblasti Výběr oblastí (Select Alerts) vyberte typ výstrahy, kterou chcete přijímat.
  2. Délku zpoždění oznámení v minutách není třeba definovat pro každý z typů, protože hodnota Zpoždění oznámení (Notification Delay) není pro výstrahy VNF platnou hodnotou.
  3. V případě potřeby do příslušných textových polí zadejte následující údaje: zákazníci (Customers), e-mailové adresy (Email Addresses), telefonní čísla (Phone Numbers)depeše SNMP (SNMP Traps).
  4. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).