V následující tabulce najdete popis nejčastějších událostí.

Typ události Popis
Chybná konfigurace (Bad Configuration) Vrácení nastavení zařízení zpět do posledního známého nastavení. Další informací získáte v části Automatický návrat k poslední známé funkční konfiguraci.
Aktualizovaný profil (Profile Updated) Uživatel – administrátor aktualizoval profil nebo konfiguraci Edge.
Aktualizovaná konfigurace (Configuration Applied) V Edge byla použita nová konfigurace.
Zřízení Edge (Edge Provisioned) V aplikaci SD-WAN Orchestrator byl vytvořen nový Edge (zatím bez aktivace).
Aktivace Edge (Edge Activation) Edge byl aktivován.
Link v provozu / mimo provoz (Link Up / Link Down) Link je v provozu / mimo provoz.
Edge v provozu / mimo provoz (Edge Up / Edge Down) Edge je v provozu / mimo provoz.
Přihlášení uživatele (User Login) Uživatel – administrátor se přihlásil k aplikaci SD-WAN Orchestrator.
Vytvoření uživatele (User Created) Byl vytvořen uživatel –administrátor.