Karta Zdroje (Sources) Edge zobrazuje data využití sítě (operační systém, typ zařízení) v historickém časovém období.

Data jsou zobrazena jako dva spojnicové grafy. Data, která se zobrazují v grafech, můžete změnit z rozevírací nabídky Data (bajty přijaté/odeslané, celkové bajty, celkové pakety nebo pakety přijaté/odeslané). Můžete také najet kurzorem myši na segment grafu a zobrazit zdroj a související využití sítě.

Na obrazovce karty Zdroje (Sources) (obrázek níže) můžete:

  • Zobrazit ve sloupci Operační systémy (Operating Systems) (ve spodní části obrazovky) operační systémy vašich aplikací a cílů.
  • Použít filtr (Filter) k zobrazení operačních systémů založených na aplikaci (Application), kategorii (Category), typu operačního systému (Operating System) a cíli (Destination).
  • Po kliknutí na operační systém ve sloupci Operační systém (Operating System) se otevře dialogové okno Nejčastější operační systémy (Top Operating Systems).
  • Přejděte na kartu Aplikace (Applications) kliknutím na šedou šipku vedle oblasti Nejčastější aplikace (Top Applications) dialogového okna Nejčastější operační systémy (Top Operating Systems).
  • Přejděte na kartu Cíle (Destinations) kliknutím na šedou šipku vedle oblasti Nejčastější cíle (Top Destinations) dialogového okna Nejčastější operační systémy (Top Operating Systems).

monitor-edges-sources2