Seskupení Edge můžete nakonfigurovat podle kroků uvedených v této části.

 1. Chcete-li získat přístup do oblasti Seskupení Edge (Edge Clustering), přejděte do nabídky Konfigurovat (Configure) > Síťové služby (Network Services).

  configure-network-services-edge-cluster

 2. Přidání nového clusteru:
  1. V oblasti Edge Cluster klikněte na tlačítko Nový cluster (New Cluster).
  2. V dialogovém okně Edge Cluster zadejte do příslušných textových polí název a popis.
  3. V případě potřeby povolte Automatické vyrovnání (Auto Rebalance) (tato funkce není ve výchozím nastavení povolena).
   Poznámka: Jak je uvedeno v popisu nástroje Automatické vyrovnání (Auto Rebalance) v aplikaci VMware SD-WAN Orchestrator: Pokud je tato možnost povolena, tak v případě, že jeden Edge v clusteru hubů překročí skóre clusteru 70, budou paprsky vyrovnány rychlostí jeden paprsek za minutu, dokud skóre clusteru neklesne pod 70. Pokud je Edge paprsku přiřazen k jinému hubu, tunelová propojení VPN Edge paprsku se odpojí a může dojít až k 6 až 10 sekundám výpadku. Pokud všechny huby v clusteru překročí skóre clusteru 70, vyrovnání se neprovede. Další informace o skóre clusterů najdete v tématu Jak funguje seskupení Edge (How Edge Clustering Works).

   configure-network-services-edge-cluster-dialog

  4. V části Dostupné Edge (Available Edges) vyberte Edge a přesuňte ho do části Edge v clusteru (Edges In Cluster) pomocí tlačítka >.
  5. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes). Nakonfigurovaný cluster Edge se zobrazí v oblasti Dostupné Edge a clustery (Available Edges & Clusters) obrazovky Spravovat huby cloudové VPN (Manage Cloud VPN Hubs) pro vybraný profil.
  Poznámka: Edge použité jako hub nebo clustery hubů, nebo nakonfigurované jako páry HA aktivní / v pohotovostním režimu se v seznamu Dostupné Edge (Available Edges) nezobrazují.
 3. Na obrazovce Spravovat huby cloudové VPN (Manage Cloud VPN Hubs) můžete současně nakonfigurovat cluster Edge a samostatné Edge jako huby v profilu větve. Jakmile jsou Edge přiřazeny ke clusteru, nemohou být přiřazeny jako samostatné huby. Vyberte cluster Edge jako hub v profilu větve.
 4. Aby bylo možné nakonfigurovat spojení větve do VPN větve pomocí hubů, které jsou rovněž clustery Edge, vyberte nejprve hub z oblasti Huby VeloCloud (VeloCloud Hubs) a poté ho přesuňte do oblasti Huby spojení větve do VPN větve (Branch to Branch VPN Hubs).
 5. Clustery hubů lze rovněž nakonfigurovat jako huby páteřního připojení v konfiguraci podnikových zásad, a to výběrem hubu z oblasti Huby VeloCloud (VeloCloud Hubs) a jeho následným přesunutím do oblasti Huby páteřního připojení (Backhaul Hubs).

  Chcete-li povolit podmíněné páteřní připojení, zaškrtněte pole Aktivovat podmíněné páteřní připojení (Enable Conditional Backhaul). Pokud je povoleno podmíněné páteřní připojení, bude Edge nebo cluster Edge schopen přepnout při selhání na internetový provoz (brána nebo přímý provoz) na linky MPLS, kdykoli nebudou k dispozici žádné veřejné internetové linky. Podmíněné páteřní připojení, pokud je povoleno, bude platit pro všechny podnikové zásady. Podmíněné páteřní připojení pro vybrané zásady můžete za účelem vyloučení vybraného provozu z tohoto chování zakázat zaškrtnutím pole Deaktivovat podmíněné páteřní připojení (Disable Conditional Backhaul) v oblasti Akce (Action) na obrazovce Konfigurace pravidla (Configure Rule) pro vybrané podnikové zásady.