Funkce zachycení paketu slouží ke shromažďování ladicích informací ze zařízení Edge.

Funkce Zachycení paketů je dostupná v nabídce Testování a řešení potíží > Zachycení paketu (Test & Troubleshoot > Packet Capture).

Vyžádání zachycení paketu:

  1. V nabídce Testování a řešení potíží (Test & Troubleshoot) vyberte možnost Zachycení paketu (Packet Capture).

    Otevře se obrazovka Zachycení paketu (Packet Capture). Dle okolností se zobrazí stav předchozích požadavků.

  2. Klikněte na tlačítko Vyžádat PCAP (Request PCAP) v pravém horním rohu obrazovky.
  3. V dialogovém okně Vyžádat balíček PCAP (Request PCAP Bundle) zvolte cíl, rozhraní a dobu trvání. Podle potřeby zadejte důvod generování.

    test-troubleshoot-request-pcap-bundle

  4. Klikněte na tlačítko Odeslat (Submit). V pravém horním rohu obrazovky se otevře místní zpráva informující o úspěšné žádosti.

Obsah obrazovky Zachycení paketu (Packet Capture) se aktualizuje a zobrazí se stav žádosti. Výsledky stavu můžete zobrazit opětovným načtením obrazovky nebo kliknutím na tlačítko Zachycení paketu (Packet Capture) na navigačním panelu. Po dokončení můžete získat přístup k podrobným informacím (čas generování, velikost balíčku atd.) kliknutím na šedou šipku vedle posledního sloupce zcela vpravo.

test-troubleshoot-packet-capture

Poznámka: Data ze zachycení paketu pro konkrétní Edge se ze systému odstraní ke dni uvedenému ve sloupci Datum vyčištění (Cleanup Date). Klikněte na tlačítko Datum vyčištění (Cleanup Date) a označte datum, kdy chcete data odstranit, nebo označením pole Trvale uchovat (Keep Forever) zajistěte, že data nebudou odstraněna nikdy (budou uchována až dokud se nerozhodnete jinak).

Po kliknutí na tlačítko Akce (Actions) můžete balíček stáhnout nebo odstranit. Další informace naleznete v následující části.