Po kliknutí na možnost Vzdálené akce (Remote Actions) (v nabídce Testování a řešení potíží (Test & Troubleshoot)) se otevře obrazovka Vzdálené akce Edge (Remote Edge Actions) se seznamem Edge definovaných ve sloupci Edge.

Použití vzdálené akce Edge u jednoho z Edge:

  1. V nabídce Testování a řešení potíží (Test & Troubleshoot) vyberte možnost Vzdálené akce (Remote Actions).
  2. Podle potřeby vyhledejte Edge pomocí tlačítka Filtr (Filter) a klikněte na tlačítko Použít (Apply).
  3. Vyberte připojené Edge.

    V dialogovém okně Vzdálené akce Edge (Edge Remote Actions) se zobrazí všechny možné akce, které lze u Edge použít. Definice každé akce z dialogového okna Vzdálené akce Edge (Edge Remote Actions) najdete dále v této části.

    test-troubleshoot-remote-actions

  4. Klikněte na vzdálenou akci Edge. V pravém horním rohu obrazovky se otevře místní zpráva Akce úspěšně odeslána (Action Sent Successfully).
  5. Klikněte na tlačítko Zavřít (Close).
Poznámka: Provedení akce v zařízení může trvat až minutu.