Kliknutím na možnost Edge (Edges) v navigačním panelu v části Monitorování (Monitor) můžete monitorovat linky WAN vašich Edge a získat data o využití síťových zdrojů a cílů datových toků.

Na obrazovce pro monitorování Edge (Edges) najdete následující karty (úvodní je karta Přehled (Overview)):

V následujících částech jsou popsány výše uvedené karty, které jsou vám dostupné v nabídce Monitorování > Edge (Monitor > Edges).