Nastavení cloudové VPN Edge se dědí z profilu vybraného pro dané Edge a můžete si je prohlédnout na kartě Zařízení (Device). Změny nastavení cloudového VPN je možné provádět pouze v přidruženém profilu.

configure-edge-cloud-vpn