Konfigurace větve do VPN Non-VMware SD-WAN Site za účelem navázání připojení VPN mezi větví a lokalitou Non-VMware SD-WAN Site

Procedura

 1. V aplikaci SD-WAN Orchestrator přejděte na nabídku Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
  Zobrazí se stránka Konfigurace profilů (Configuration Profiles).
 2. Zvolte profil, pro který chcete nakonfigurovat cloudovou VPN, a klikněte na ikonu pod sloupcem Zařízení (Device).
  Otevře se obrazovka Nastavení zařízení (Device Settings) pro zvolený profil.
 3. Přejděte na oblast Cloudová VPN (Cloud VPN) a aktivujte cloudovou VPN přepnutím přepínacího tlačítka na Zapnuto (On).
 4. Chcete-li konfigurovat větev do Non-VMware SD-WAN Site, zaškrtněte v nabídce Větev do lokality (jiné než VeloCloud) (Branch to Non-VeloCloud Site) pole Aktivovat (Enable).
 5. Z rozevírací nabídky vyberte Non-VMware SD-WAN Site pro navázání připojení VPN. Klikněte na tlačítko + (plus) a přidejte další Non-VMware SD-WAN Sites.
 6. Připojení VPN můžete rovněž vytvořit výběrem možnosti Nová lokalita (jiná než VeloCloud) (New Non-VeloCloud Site). Otevře se dialog Nová lokalita (jiná než VeloCloud) (New Non-VeloCloud Site).
  1. Do textového pole Název (Name) zadejte název lokality Non-VMware SD-WAN Site.
  2. Z rozevírací nabídky Typ (Type) vyberte lokalitu Non-VMware SD-WAN Site.
  3. Do textového pole Brána primární VPN (Primary VPN Gateway) zadejte IP adresu, kterou chcete nakonfigurovat jako primární bránu VPN pro vybranou lokalitu Non-VMware SD-WAN Site.
  4. Klikněte na tlačítko Další (Next). Nová lokalita Non-VMware SD-WAN Site bude vytvořena a přidána do rozevírací nabídky Non-VMware SD-WAN Site.
   Další informace o konfiguraci Non-VMware SD-WAN Site naleznete v tématu Konfigurace Non-VMware SD-WAN Site.
 7. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).
  Poznámka: Větev do VPN lokality Non-VMware SD-WAN Site by neměla být povolena, dokud není administrátorem podnikových datových center nakonfigurována brána pro datové centrum podniku a aktivováno tunelové propojení VPN datového centra.