Příručka pro operátora VMware SD-WAN™ by VeloCloud® poskytuje informace o systému VMware SD-WAN Orchestrator a způsoby konfigurace a správy zákazníků a partnerů, kteří systém Orchestrator používají.

Zamýšlená cílová skupina

Tato příručka je určena pro operátory a poskytovatele služeb, kteří jsou obeznámeni se síťovými funkcemi a používáním řešení SD-WAN.