Z pozice uživatele typu operátor můžete sledovat stav vašich zákazníků společně se zařízeními Edge připojenými k síti zákazníka.

V portálu operátora klikněte na možnost Monitorování zákazníků (Monitor Customers).

Monitorování zákazníků (Monitor Customers)

V nabídce Interval obnovení (Refresh Interval) můžete buď monitorování pozastavit, nebo zvolit časový interval, po kterém budou monitorované informace obnoveny.

Na stránce Monitorování zákazníků (Monitor Customers) najdete následující podrobnosti:

Zákazníci (Customers):
  • Zákazníci spravovaní operátorem.
  • Počet zákazníků ve stavu „V PROVOZU (UP)“, „MIMO PROVOZ (DOWN)“ a „NEAKTIVOVÁNO (UNACTIVATED)“. Kliknutím na číslo zobrazíte ve spodním podokně odpovídající údaje o zákaznících.
  • Ve spodním podokně můžete kliknutím na odkaz na jméno zákazníka přejít na podnikový portál, kde můžete upravit další nastavení pro vybraného zákazníka. Další informace naleznete v VMware SD-WAN by VeloCloud Příručce pro administrátora (Administration Guide).
Edge:
  • Zařízení Edge přiřazená k zákazníkům.
  • Počet zařízení Edge ve stavu „MIMO PROVOZ (DOWN)“, „SNÍŽENO (DEGRADED)“, „PŘIPOJENO (CONNECTED)“ a „NEAKTIVOVÁNO (UNACTIVATED)“. Kliknutím na číslo zobrazíte ve spodním podokně odpovídající údaje o zařízeních Edge.
  • Ve spodním podokně můžete umístěním kurzoru myši na šipku dolů vedle počtu zařízení Edge zobrazit podrobnosti k jednotlivým zařízením Edge. Kliknutím na odkaz na název zařízení Edge můžete přejít na podnikový portál, kde jsou k dispozici další informace pro vybrané zařízení Edge. Další informace naleznete v VMware SD-WAN by VeloCloud Příručce pro administrátora (Administration Guide).