Systém VMware SD-WAN nabízí přístup k systémovým vlastnostem, které umožňují konfiguraci různých funkcí a možností dostupných v portálu Orchestrator.

V portálu operátora přejděte na stránku Systémové vlastnosti (System Properties), kde naleznete dostupné předdefinované systémové vlastnosti.

Postup konfigurace systémových vlastností:

  • Kliknutím na tlačítko Nová systémová vlastnost (New System Property) můžete přidat novou vlastnost.
  • V okně Nová systémová vlastnost (New System Property) zadejte název nové vlastnosti a z rozevíracího seznamu vyberte Typ dat (Data Type).
  • Zadejte hodnotu (Value) vlastnosti v souladu s jejím datovým typem.
  • Zadejte popis vlastnosti.
  • Klikněte na tlačítko Uložit (Save).
  • Pokud budete chtít upravit hodnoty vlastnosti, klikněte na odkaz na vlastnost nebo vlastnost vyberte a klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Modifikovat systémovou vlastnost (Modify System Property).
  • Vlastnost můžete odstranit jejím výběrem a kliknutím na tlačítko Akce (Actions) > Odstranit systémovou vlastnost (Delete System Property).

Pomocí možnosti Hledat můžete vyhledat konkrétní systémovou vlastnost. Nahlédněte do tématu Seznam systémových vlastností (System Properties), kde jsou popsány některé systémové vlastnosti, které můžete z pozice operátora upravit.

Poznámka: Před provedením změn v systémových vlastnostech doporučujeme kontaktovat podporu VMware SD-WAN.