Tento oddíl popisuje, jak nahrát bitovou kopii do systému SD-WAN Orchestrator.

Příklad postupu, jak nahrát bitovou kopii do systému SD-WAN Orchestrator:

  1. Zkopírujte vco-debs.tar do /var/lib/velocloud/software_update/vco_update.tar.
  2. Spusťte tento příkaz:
    sudo /opt/vc/bin/vco_software_update
    Protokol se zapisuje do /var/log/vco_software_update.log.
Poznámka: Pokud jste nakonfigurovali systém SD-WAN Orchestrator podle postupu uvedeného v tomto dokumentu, měli byste se přihlásit do virtuálního počítače pomocí uživatelského jména vcadmin a hesla, které jste definovali při vytvoření bitové kopie ISO cloud-init.