Portál Orchestrator umožňuje uživatelům typu operátor spravovat bitové kopie softwaru pro přidružená zařízení Edge.

Správa bitových kopií softwaru:

  • V portálu operátora klikněte na položku Bitové kopie softwaru (Software Images).
  • Klikněte na možnost Nahrát bitovou kopii softwaru (Upload Software Image) a zvolte soubor s bitovou kopií. Aplikace Orchestrator balíček ověří a nahraje do portálu. Do portálu můžete nahrát více bitových kopií softwaru.
  • Nahrané balíčky naleznete na stránce zobrazující se na stránce Bitové kopie softwaru (Software Images).
  • Podle potřeby můžete upravit název a popis balíčku. Klikněte na odkaz na název bitové kopie nebo bitovou kopii vyberte a klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Modifikovat bitovou kopii softwaru (Modify Software Image) a upravte podrobnosti.
  • Pokud budete chtít balíček z portálu odstranit, vyberte bitovou kopii a klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Odstranit bitovou kopii softwaru (Delete Software Image).

Informace o odeslání konkrétní bitové kopie softwaru do zařízení Edge podnikového zákazníka naleznete v tématu Správa profilů operátorů.