Novinky ve verzi 3.4.0

Funkce Popis
Klonování podniků Klonování konfigurace existujícího zákazníka a vytvoření nového zákazníka s naklonovaným nastavením. Viz téma Klonování zákazníka.
Rozšíření podnikových možností U zákazníků lze aktivovat nebo deaktivovat jednotlivé možnosti. Viz téma Konfigurace zákazníků.
Výpočet vytížení při řízení datového overlay toku Výpočet vytížení tras lze delegovat na zařízení Edge a brány. Viz téma Výpočet vytížení OFC (OFC Cost Calculation).
Vlastní nastavení role Přizpůsobení stávající sady oprávnění pro role uživatelů. Viz téma Vlastní nastavení role.
Autentizace na základě tokenu Uživatelé získají přístup do rozhraní API Orchestrator formou tokenů namísto používání autentizace vycházející z relace. Primární uživatel typu operátor může spravovat tokeny API pro podnikové uživatele. Viz téma Tokeny API (API Tokens).

Předchozí verze VMware SD-WAN

Produktovou dokumentaci k předchozím verzím systému VMware SD-WAN získáte na vyžádání od zástupce VMware SD-WAN.