Tento oddíl popisuje postup konfigurace Systémových vlastností (System Properties), které představují mechanismus řízení chování celého systému VMware SD-WAN.

Systémové vlastnosti (System Properties) lze pro začátek nastavit pomocí konfiguračního souboru balíčku cloud-init (viz oddíl Vytvoření souboru metadat balíčku cloud-init (Create the cloud-init meta-data file)). Aby bylo zajištěno správné fungování služby, musí být nakonfigurovány tyto vlastnosti:

Název systému

Do systémových vlastností VMware SD-WAN zadejte plně kvalifikovaný název domény systému network.public.address.

Mapy Google

Služba Mapy Google se používá k zobrazování cloudových okrajů a datových center na mapě. Zobrazení map se nezdaří bez licenčního klíče. Systém Orchestrator bude nadále fungovat správně, ale mapy v prohlížeči nebudou v takovém případě k dispozici.

 1. Přihlaste se ke službě https://console.developers.google.com.
 2. Vytvořte nový projekt, pokud již nemáte projekt vytvořený.
 3. Najděte tlačítko Enable API. Klepněte na možnost Google Maps APIs a aktivujte možnosti Google Maps JavaScript APIGoogle Maps Geolocation API.
 4. Na levé straně obrazovky klepněte na odkaz Credentials.
 5. Na stránce s přihlašovacími údaji klepněte na možnost Create Credentials a poté vyberte možnost API key. Vytvořte klíč rozhraní API.
 6. Nastavte systémovou vlastnost systému service.client.googleMapsApi.key VMware SD-WAN na klíč rozhraní API.
 7. Nastavte hodnotu parametru service.client.googleMapsApi.enable na „true“.

Twilio

Twilio je služba zasílání zpráv, která umožňuje přijímat výstrahy systému VMware SD-WAN prostřednictvím SMS zpráv. Tato služba je volitelná. Účet v systému VMware SD-WAN lze zřídit prostřednictvím portálu operátora na stránce Systémové vlastnosti (System Properties). Názvy vlastností:

 • service.twilio.enable umožňuje deaktivovat službu v případě, že systém VMware SD-WAN nemá přístup k internetu
 • service.twilio.accountSid
 • service.twilio.authToken
 • service.twilio.phoneNumber ve formátu (nnn)nnn-nnnn

Službu lze získat na adrese https://www.twilio.com.

MaxMind

MaxMind je geolokační služba. Používá se k automatickému zjišťování umístění cloudových okrajů a bran a názvů poskytovatelů internetu na základě IP adresy. Pokud je tato služba deaktivována, bude třeba geolokační informace aktualizovat ručně. Účet v systému VMware SD-WAN lze zřídit prostřednictvím portálu operátora na stránce Systémové vlastnosti (System Properties). Nakonfigurovat lze tyto parametry:

 • service.maxmind.enable umožňuje deaktivovat službu v případě, že systém VMware SD-WAN nemá přístup k internetu
 • service.maxmind.userid zachová během vytváření účtu identifikaci uživatele získanou z aplikace MaxMind
 • service.maxmind.license zachová licenční klíč získaný z aplikace MaxMind

Licenci lze získat na adrese https://www.maxmind.com/en/geoip2-precision-city-service.

E-mail

E-mailové služby mohou být využívány jak k zasílání aktivačních zpráv nástroje Edge, tak k zasílání poplachů a oznámení. Není to sice nezbytné, ale důrazně se doporučuje nakonfigurovat je jako součást operací systému VMware SD-WAN. Ke konfiguraci externí e-mailové služby používané systémem Orchestrator jsou k dispozici následující vlastnosti systému:

 • mail.smtp.auth.pass – heslo uživatele SMTP.
 • mail.smtp.auth.user – uživatel SMTP pro autentizaci.
 • mail.smtp.host – synchronizační server pro e-mail pocházející ze systému VMware SD-WAN.
 • mail.smtp.port – port SMTP.
 • mail.smtp.secureConnection – použití protokolu SSL ke komunikaci SMTP.