V některých instalacích je možné sladit a současně použít různé typy rozhraní brány. K tomu obvykle dochází, pokud máte OAM bez funkce SR-IOV. Tato vlastní konfigurace vyžaduje další kroky, protože způsobí, že rozhraní se budou dostávat mimo provoz.

 1. Zaznamenejte si adresu MAC každého rozhraní.

  VMware

  Po vytvoření počítače přejděte do nabídky Upravit nastavení (Edit Settings) a zkopírujte adresu MAC.

  vcg-edit-settings-new-network

  KVM

  Po definování virtuálního počítače spusťte tento příkaz:

  vcg-kvm-command

 2. Následujícím způsobem upravte uživatelská data a uzamkněte adresu MAC k rozhraní:

  Uživatelská data (Userdata)

  #cloud-config
   hostname: #_Hostname_#
   password: #_Console_Password_#
   chpasswd: {expire: False}
   ssh_pwauth: True
   ssh_authorized_keys:
   - #_SSH_public_Key_#
   runcmd:
   - 'echo "[]" > /opt/vc/etc/vc_blocked_subnets.json'
   - 'sed -iorig "s/wan=\".*/wan=\"eth0 eth1\"/" /etc/config/gatewayd-tunnel'
   - '/var/lib/cloud/scripts/per-boot/config_gateway'
   - 'sleep 10'
   - '/opt/vc/bin/vc_procmon restart'
   write_files:
   - path: "/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules" 
   permissions: '0644' 
   content: | 
   SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="#_ETH0_MAC_ADDRESS_#", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0" 
   SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="#_ETH1_MAC_ADDRESS_#", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth1" 
   # NOTE ETH2 IS OAM IF NO OAM PRESENT THEM REMOVE 
   SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="#_ETH2_MAC_ADDRESS_#", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth2" 
   - path: "/var/lib/cloud/scripts/per-boot/config_gateway"
   permissions: "0777"
   content: |
   #!/usr/bin/python
   import json
   import commands
   is_activated = commands.getoutput("/opt/vc/bin/is_activated.py")
   if "True" in str(is_activated):
   print "Gateway already activated"
   exit
   commands.getoutput("/opt/vc/bin/activate.py -s #_VCO_# #_Activation_Key_# ")
    
   ### EDIT GATEWAYD ###
   with open("/etc/config/gatewayd", "r") as jsonFile:
   data = json.load(jsonFile)
   data["global"]["vcmp.interfaces"] = ["eth0"]
   data["global"]["wan"] = ["eth1"]
   # NOTE FOR HAND OFF IT CAN BE "QinQ (0x8100)" "QinQ (0x9100)" "none" "802.1Q" "802.1ad"
   data["vrf_vlan"]["tag_info"][0]["mode"] = "#_Handoff_"
   data["vrf_vlan"]["tag_info"][0]["interface"] = "eth1"
   data["vrf_vlan"]["tag_info"][0]["c_tag"] = "#_C_TAG_FOR_MGMT_VRF_#"
   data["vrf_vlan"]["tag_info"][0]["s_tag"] = "#_S_TAG_FOR_MGMT_VRF_"
   with open("/etc/config/gatewayd", "w") as jsonFile:
   jsonFile.write(json.dumps(data,sort_keys=True,indent=4, separators=(",", ": ")))
    
   ### EDIT DPDK ###
   with open("/opt/vc/etc/dpdk.json", "r") as jsonFile:
   data = json.load(jsonFile)
   #SET 0 or 1 for enabled or DISABLED example data["dpdk_enabled"] = 0
   data["dpdk_enabled"] = #_DKDP_ENABLED_OR_DISABLED_#
   with open("/opt/vc/etc/dpdk.json", "w") as jsonFile:
   jsonFile.write(json.dumps(data,sort_keys=True,indent=4, separators=(",", ": ")))
   final_message: "==== Cloud-init completed ===="
   power_state:
   delay: "+1"
   mode: reboot
   message: Bye Bye
   timeout: 30
   condition: True