Z podnikového portálu můžete provádět akce, jako je restartování služeb, restartování nebo deaktivace Edge na dálku.

Akce na dálku můžete provádět pouze u zařízení Edge se stavem Připojeno (Connected).

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Testování a řešení potíží (Test & Troubleshoot) > Vzdálené akce (Remote Actions).
 2. Na stránce Vzdálené akce Edge (Remote Edge Actions) se zobrazují všechna připojená zařízení Edge. Podle potřeby vyhledejte Edge pomocí tlačítka Filtr (Filter) a klikněte na tlačítko Použít (Apply).
 3. Klikněte na odkaz na připojené zařízení Edge.

  V okně Vzdálené akce Edge (Edge Remote Actions) klikněte na příslušnou akci. Akce se provede pro vybraná zařízení Edge.

 4. Můžete provést následující akce:
  Akce Popis
  Identifikovat (Identify) Na vybraných zařízeních Edge náhodně blikají kontrolky pro identifikaci zařízení.
  Restartovat službu (Restart Service) Restartuje služby VMware SD-WAN na vybraných Edge.
  Restartovat (Reboot) Restartuje vybrané zařízení Edge.
  Vypnout (Shutdown) Vypne vybrané zařízení Edge.
  Deaktivovat (Deactivate) Obnoví konfiguraci zařízení do továrního nastavení.
Poznámka: Provedení akce v zařízení může trvat až minutu.