V podnikovém portálu klikněte na možnost Testování a řešení potíží (Test & Troubleshoot) > Diagnostické svazky (Diagnostic Bundles).

Vygenerované balíčky se zobrazí v okně Diagnostické balíčky (Diagnostic Bundles).

Chcete-li stáhnout vygenerovaný balíček, klikněte na odkaz Dokončit (Complete) nebo vyberte balíček a klikněte na možnosti Akce (Action) > Stáhnout diagnostický balíček (Download Diagnostic Bundle). Balíček se stáhne jako soubor ZIP.

Stažený balíček můžete předat pracovníkovi podpory VMware SD-WAN Networks pro účely ladění.