SD-WAN Orchestrator poskytuje různé typy licencí pro zařízení Edge. Standardní primární uživatelé – administrátoři, standardní administrátoři, podnikoví specialisté a uživatelé zákaznické podpory mohou zobrazovat a generovat zprávu s informacemi o přidělených licencích.

V podnikovém portálu klikněte na tlačítko Administrace (Administration) > Licence nástroje Edge (Edge Licensing).

Poznámka: Karta Licence nástroje Edge (Edge Licensing) je k dispozici, pouze pokud operátor povolil licence nástroje Edge a přiřadil licence podnikovému zákazníkovi.

Kliknutím na tlačítko Zpráva (Report) vygenerujete zprávu o licencích s přidruženými zařízeními Edge ve formátu CSV.

Když vytvoříte Edge, můžete vybrat a přiřadit licenci Edge ze seznamu.

Postup přiřazení licence k existujícímu Edge:
  • V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Edge.
  • Pokud budete chtít přiřadit licenci ke každému zařízení Edge, klikněte na odkaz na Edge a na stránce Přehled Edge (Edge Overview) vyberte vhodnou licenci. Stejně tak můžete vybrat zařízení Edge a licenci přiřadit kliknutím na tlačítko Akce (Actions) > Přiřadit licenci nástroje Edge (Assign Edge License).
  • Chcete-li přiřadit licenci více Edge, vyberte příslušné Edge, klikněte na Akce (Actions) > Přiřadit licenci nástroje Edge (Assign Edge License) a vyberte licenci.
Poznámka: Pokud je licencování Edge zakázáno, není možnost Přiřadit licenci nástroje Edge (Assign Edge License) dostupná. Podnikový administrátor může vytvořit Edge bez licence Edge.

Další informace naleznete v tématu Konfigurace informací o Edge.