SD-WAN Gateway se spouští v operačním systému Ubuntu ve verzi 18.04. Tradiční open-source komponenty, jako je například podsystém trasování a brány firewall pro Linux (iptables), se ale na zpracování přenášených dat uživatele nepodílejí.

Celá sada síťových protokolů je implementována v uživatelském prostoru v rámci procesu s názvem gwd. Zatímco gwd obsahuje převážnou většinu funkcí systému, existují také různé komponenty, které podporují provoz SD-WAN Gateway.

V následující tabulce jsou uvedeny procesy s příslušným popisem a protokolovými soubory.

Proces Popis Soubor protokolu
vc_procmon

Sledování procesů VMware (vc_procmon) je základní proces systému VMware. Tento proces je zodpovědný za spouštění ostatních procesů VMware, jejich opětovné spuštění při selhání a monitorování využití paměti GWD.

/var/log/vc_procmon.log
mgd Démon MGD (Management Plane Daemon) je odpovědný za komunikaci se systémem Orchestrator. Tento proces je izolován od GWD, takže v případě úplného selhání procesu GWD zůstane Orchestrator dosažitelný pro potřeby změny konfigurace nebo aktualizace softwaru, které jsou nutné pro vyřešení selhání. /var/log/mgd.log

gwd Tento proces zahrnuje všechna data a řídicí rovinu brány (s výjimkou protokolů pro dynamické směrování, jako je BGP). K dotazování procesu použijte příkazy debug.pydispcnt. /var/log/gwd.log
natd Tento proces má na starost přiřazení záznamy překladů adres portu (PAT), které ukládá ve sdílené paměti, což má za následek, že stejné překlady NAT proběhnou i po restartu nebo upgradu GWD. K dotazování procesu použijte příkaz debug.py. /var/log/natd.log
watchfrr Démon WATCHFRR je součástí open-source knihovny trasování FRR a je zodpovědný za spouštění BGPD, opětovné spuštění při selhání a spuštění všech dalších souvisejících nástrojů. K restartování některých démonů lze použít skript /usr/sbin/frr.init, který je k dispozici na úrovni brány.
bgpd Démon BGP (BGPD) je součástí open-source knihovny trasování FRR a je zodpovědný za správu sousedů a tras BGP. /var/log/bgpd.log
bfdd Démon BFD (BFDD) je součástí open-source knihovny trasování FRR a používá se k rychlému zjišťování případného selhání tras mezi dvěma propojenými entitami s nízkým zatížením prostředků. /var/log/bfdd.log

gwd1 představuje rozhraní, které umožňuje GWD předávat pakety do jádra. Příkladem je paket, který je určen pro místní bránu hostitele, ale který bude odeslán do GWD.