Procesy VMware popsané v tématu Komponenty je třeba nechat spuštěné a zajistit tak správný chod systému. K určení procesu lze použít Linuxový příkaz „pgrep“. Syntaxe se v případě procesů v Pythonu mírně liší. Pokud je proces spuštěn, vrátí se hodnota PID (ID procesu v podobě celého čísla). Pokud proces spuštěn není, je výstup prázdný.

vc_procmon

Pomocí následujícího příkazu zkontrolujte, zda je v systému spuštěn proces vc_procmon.

vcadmin@vcg1-example:~$ pgrep -f vc_procmon
14711
vcadmin@vcg1-example:~$ 

Ostatní procesy

Ke kontrole dalších procesů použijte následující příkazy.

vcadmin@vcg1-example:~$ pgrep mgd
14725
vcadmin@vcg1-example:~$ pgrep gwd
15143
vcadmin@vcg1-example:~$ pgrep natd
15095

Pokud chcete procesy obnovit, restartujte monitor procesu VMware, který tak restartuje všechny ostatní procesy. K restartování monitoru procesů VMware použijte následující příkaz.

sudo service vc_process_monitor restart

K restartování určitých démonů použijte následující příkaz.

/usr/sbin/frr.init {start|stop|restart} [daemon ...]