V tomto oddílu je popsáno zotavení systému SD-WAN Orchestrator po havárii.